AML Remediation

Tetrapylon Forensic Auditing excelleert in het leveren van AML Remediation-diensten als onderdeel van haar toewijding om witwassen en financiering van terrorisme te bestrijden binnen de service-lijn Regulatory & Criminal Enforcement (RCE). AML Remediation is een cruciaal aspect van risicobeheer voor financiële misdrijven, gericht op het corrigeren en verbeteren van de anti-witwasprocessen en -systemen van een organisatie.

De AML Remediation-diensten die Tetrapylon aanbiedt, zijn ontworpen om organisaties te helpen bij het identificeren en aanpakken van lacunes, zwaktes en inefficiënties in hun bestaande AML-programma’s. Het doel is om te voldoen aan regelgevende vereisten, de effectiviteit van AML-controles te verbeteren en de algehele verdediging tegen illegale financiële activiteiten te versterken.

De benadering van Tetrapylon voor AML Remediation omvat een grondige beoordeling van het AML-kader van de klant, inclusief beleid, procedures, systemen en controles. De beoordeling wordt uitgevoerd met een focus op best practices in de branche, regelgevingsnormen en het specifieke risicoprofiel van de organisatie.

Op basis van de bevindingen van de beoordeling ontwikkelt en implementeert Tetrapylon gerichte remediestrategieën. Deze strategieën kunnen het verbeteren van processen voor klantonderzoek (CDD), het implementeren van geavanceerde systemen voor transactiemonitoring, het verbeteren van procedures voor het melden van verdachte activiteiten (SAR) en het ontwikkelen van robuuste trainingsprogramma’s voor personeel omvatten.

Bovendien benadrukt Tetrapylon het belang van technologie in AML Remediation. Door gebruik te maken van geavanceerde tools en technologieën, helpt het bedrijf klanten bij het automatiseren van AML-processen, het implementeren van oplossingen voor kunstmatige intelligentie en machine learning, en het aannemen van geavanceerde analyses voor effectievere detectie en beperking van risico’s.

Gedurende het proces van AML Remediation werkt Tetrapylon nauw samen met klanten, biedt begeleiding en ondersteuning om ervoor te zorgen dat remediatie-initiatieven succesvol worden geïmplementeerd. Het bedrijf helpt ook bij het onderhouden van contacten met regelgevende instanties om te laten zien dat er toewijding is om geïdentificeerde problemen aan te pakken en compliant te zijn.

Het kiezen van AML Remediation-diensten bij Tetrapylon stelt organisaties in staat om proactief de evoluerende risico’s van witwassen en financiering van terrorisme te beheren en te verminderen. Door een cultuur van continue verbetering en naleving te bevorderen, stelt Tetrapylon haar klanten in staat om met vertrouwen door het complexe landschap van risicobeheer voor financiële misdrijven te navigeren.

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in expertise op het gebied van het bestrijden van witwassen (AML) en de financiering van terrorisme (CTF), en biedt uitgebreide diensten voor AML-remediëring. AML-remediëring is een cruciaal proces voor organisaties om hun AML- en CTF-programma’s te verbeteren, te zorgen voor naleving van regelgevende vereisten en de risico’s van financiële misdrijven te verminderen. Hier is een gedetailleerde beschrijving van de AML-remediëringsdiensten van Tetrapylon:

 1. Beoordeling van de Huidige Situatie:

  • Voer een grondige beoordeling uit van de huidige AML- en CTF-praktijken van de organisatie.
  • Identificeer hiaten, zwakke punten en gebieden voor verbetering in het bestaande AML-kader.
 2. Beoordeling van Regelgevende Compliance:

  • Bekijk en analyseer de naleving van de organisatie aan relevante AML- en CTF-regelgeving.
  • Zorg voor afstemming met nationale en internationale regelgevingsnormen.
 3. Risicobeoordeling en Profilering:

  • Voer een uitgebreide risicobeoordeling uit om AML- en CTF-risico’s te identificeren en te prioriteren.
  • Ontwikkel risicoprofielen voor klanten, producten en geografische locaties.
 4. Versterkte Klantonderzoeken (EDD):

  • Implementeer procedures voor versterkte klantonderzoeken voor klanten met een hoog risico.
  • Versterk protocollen voor klantrisicobeoordeling om verhoogde risico’s effectief te identificeren en te beheren.
 5. Verbetering van Transactiemonitoring:

  • Upgrade systemen en processen voor transactiemonitoring.
  • Integreer geavanceerde analyses en technologie voor nauwkeurigere detectie van verdachte activiteiten.
 6. Optimalisatie van Rapportage van Verdachte Activiteiten (SAR):

  • Bekijk en optimaliseer het proces voor het indienen van meldingen van verdachte activiteiten.
  • Verzorg training voor personeel voor een verbeterde identificatie en rapportage van verdachte transacties.
 7. Herziening en Herstructurering van Beleid en Procedures:

  • Herzie en werk AML- en CTF-beleid en procedures bij.
  • Zorg ervoor dat beleid in lijn is met regelgevende veranderingen en de beste praktijken in de sector.
 8. Training- en Bewustmakingsprogramma’s:

  • Organiseer AML- en CTF-trainingsessies voor medewerkers op alle niveaus.
  • Verhoog het bewustzijn van AML-risico’s en het belang van naleving.
 9. Integratie van Technologie:

  • Integreer geavanceerde technologische oplossingen voor AML- en CTF-naleving.
  • Implementeer automatisering waar mogelijk om de efficiëntie te verbeteren.
 10. Kwaliteit en Governance van Gegevens:

  • Zorg voor de nauwkeurigheid en volledigheid van klantgegevens.
  • Vestig robuuste praktijken voor gegevensgovernance om de integriteit van gegevens te handhaven.
 11. Communicatie met Klanten en Remediëring:

  • Ga in gesprek met klanten voor benodigde updates en aanvullende informatie.
  • Voer remediëringswerkzaamheden uit voor klantdossiers om te voldoen aan verbeterde nalevingsnormen.
 12. Onafhankelijke Tests en Validatie:

  • Voer onafhankelijke tests uit van AML- en CTF-controles.
  • Valideer de effectiviteit van remediëringsinspanningen via grondige testprocedures.
 13. Continue Monitoring en Rapportage:

  • Implementeer mechanismen voor continue monitoring van AML- en CTF-naleving.
  • Genereer regelmatige rapporten voor het management en regelgevende autoriteiten.
 14. Reactie op Regelgevingsbevindingen:

  • Adresseren en remedieren van kwesties geïdentificeerd tijdens regelgevende onderzoeken.
  • Ontwikkel en implementeer corrigerende actieplannen.
 15. Crisismanagement en Incidentrespons:

  • Ontwikkel en test plannen voor crisismanagement en incidentrespons.
  • Zorg voor een snelle en effectieve respons op mogelijke incidenten met betrekking tot AML en CTF.

De AML-remediëringsdiensten van Tetrapylon Forensic Auditing streven ernaar organisaties te voorzien van een robuust kader voor AML- en CTF-naleving. Door grondige beoordelingen uit te voeren, gerichte verbeteringen door te voeren en een cultuur van naleving te bevorderen, helpt Tetrapylon organisaties om te gaan met de complexiteit van AML- en CTF-regelgeving en tegelijkertijd de risico’s van financiële misdrijven te verminderen.

Previous Story

CPF Training

Next Story

Transaction Monitoring en Screening

Latest from AML & CTF

Know your Assets

Tetrapylon Forensic Auditing is gespecialiseerd in diensten voor “Ken Uw Activa”, specifiek op het gebied van

CPF Training

Tetrapylon Forensic Auditing loopt voorop in het aanbieden van gespecialiseerde trainingsprogramma’s over het tegengaan van financiering

CTF Training

Tetrapylon Forensic Auditing loopt voorop in het aanbieden van gespecialiseerde trainingsprogramma’s over het tegengaan van financiering