Deal Structuring is een fundamenteel onderdeel van de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing, met name binnen de service-lijn Transaction Forensic Services (TFS). Het omvat het strategische ontwerp en de organisatie van de voorwaarden van een zakelijke transactie, zoals fusies, overnames, investeringen of desinvesteringen. Het primaire doel is het creëren van een kader dat waarde optimaliseert, risico’s beheert en zorgt voor afstemming met de strategische doelstellingen van de organisatie. Deal Structuring omvat het bepalen van de financiële voorwaarden, juridische overeenkomsten en operationele aspecten van een transactie. Het is van cruciaal belang om organisaties in staat te stellen geïnformeerde beslissingen te nemen en transacties uit te voeren die in hun belang zijn. Het team van experts van Tetrapylon werkt nauw samen met cliënten om op maat gemaakte Deal Structuring-diensten te leveren die overeenkomen met hun doelstellingen.

Deal Structuring, een expertise binnen de service-lijn Transaction Forensic Services (TFS) van Tetrapylon Forensic Auditing, omvat een uitgebreid scala aan strategieën, methodologieën en technieken die worden toegepast om de voorwaarden van financiële transacties vorm te geven. Deze specialisatie speelt een essentiële rol bij het optimaliseren van de financiële aspecten van transacties, het beperken van risico’s en het waarborgen van naleving van regelgeving. Hier is een gedetailleerde beschrijving van deal structuring binnen Tetrapylon Forensic Auditing:

 1. Transactie-evaluatie: Het structureren van een deal begint met een grondige evaluatie van de specifieke transactie, waarbij de doelstellingen worden begrepen en de onderliggende financiële details worden geanalyseerd. Deze fase is gericht op het afstemmen van de structuur op de transactiedoelstellingen.

 2. Financiële risico’s beperken: Het identificeren en beperken van financiële risico’s die aan de transactie zijn verbonden, is een cruciaal aspect. Dit omvat de beoordeling van marktrisico’s, kredietrisico’s en operationele risico’s, onder andere.

 3. Optimalisatie van kapitaalstructuur: Het bepalen van de meest gunstige mix van schuldfinanciering en eigen vermogen om rendementen te maximaliseren en de kapitaalkosten te minimaliseren.

 4. Fiscale optimalisatie: Deal structuring omvat vaak fiscale planning om de fiscale verplichtingen met betrekking tot de transactie te minimaliseren, terwijl wordt voldaan aan relevante belastingwetgeving.

 5. Wettelijke en regelgevende naleving: Zorgen dat de transactiestructuur voldoet aan alle van toepassing zijnde wettelijke en regelgevende vereisten is van cruciaal belang. Dit kan onder meer naleving van effectenwetgeving, mededingingswetgeving en andere branche-specifieke voorschriften omvatten.

 6. Evaluatie van activa: De waardering van de activa die bij de transactie betrokken zijn, is een cruciaal element van deal structuring. Een nauwkeurige waardering is nodig om de voorwaarden van de transactie vast te stellen.

 7. Kasstroomanalyse: Het beoordelen van de verwachte kasstromen gedurende de looptijd van de transactie is essentieel om de levensvatbaarheid en financiële implicaties op lange termijn te begrijpen.

 8. Scenarioanalyse: Het bekijken van de transactiestructuur in verschillende scenario’s en gevoeligheden om mogelijke resultaten en risico’s in verband met veranderende marktomstandigheden te begrijpen.

 9. Schuldstructurering: Als er financiering via leningen wordt gebruikt, maakt schuldstructurering deel uit van het proces om de voorwaarden, rentetarieven, aflossingsschema’s en convenanten vast te stellen.

 10. Eigenvermogensstructurering: Als eigen vermogen deel uitmaakt van de transactie, is eigenvermogensstructurering van essentieel belang om de voorwaarden van het eigen vermogen, zoals aandelenparticipaties, dividendstructuren en governance-rechten, vast te stellen.

 11. Strategisch advies: Klanten voorzien van strategisch advies over de beste manier om de transactie te structureren om hun specifieke doelstellingen te bereiken.

 12. Ondersteuning bij onderhandelingen: Klanten bijstaan tijdens onderhandelingen door gegevens en analyses te verstrekken om hen te helpen weloverwogen beslissingen te nemen en gunstige voorwaarden te verkrijgen.

 13. Maatwerkoplossingen: De transactiestructuur aanpassen om te voldoen aan de unieke behoeften en doelstellingen van de klant, of het nu gaat om een overname, fusie, verkoop of een andere financiële transactie.

Deal Structuring heeft tot doel een balans te vinden tussen het behalen van de strategische doelen van de klant en het optimaliseren van de financiële aspecten van een transactie. Het deskundige team van Tetrapylon Forensic Auditing put uit financiële kennis, begrip van regelgeving en sectorgerelateerde expertise om transactiestructuren te creëren die waarde toevoegen, risico’s beheren en voldoen aan regelgevende vereisten. Deze expertise stelt klanten in staat om weloverwogen beslissingen te nemen, financiële voordelen te maximaliseren en transacties succesvol af te ronden met minimale valkuilen.

Previous Story

Deal Modelling

Next Story

Debt Advisory

Latest from Transaction Forensic Services

Initial Public Offering

De expertise op het gebied van Initial Public Offer (IPO) binnen de service-lijn Transaction Forensic Services

Due Diligence

Due Diligence is een fundamenteel onderdeel van de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing, met name binnen

Debt Advisory

Debt Advisory is een belangrijk onderdeel van de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing, met name binnen

Deal Modelling

Deal Modelling is een essentieel onderdeel van de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing, met name binnen