Zelfmanagement en eHealth

Zelfmanagement en eHealth zijn twee belangrijke aspecten van kwaliteitsverbetering en innovatie binnen de thuiszorgsector. Ze stellen patiënten in staat om actief deel te nemen aan hun zorgproces en gebruik te maken van technologische hulpmiddelen om hun gezondheid te beheren. Hier is een nadere uitleg over deze concepten:

  1. Zelfmanagement: Zelfmanagement verwijst naar het vermogen van individuen om de regie te nemen over hun eigen gezondheid en welzijn. In de thuiszorgsector moedigt zelfmanagement patiënten aan om verantwoordelijkheid te nemen voor hun zorg, hun symptomen te monitoren, gezonde keuzes te maken en zelfzorgactiviteiten uit te voeren. Dit kan variëren van het nemen van medicijnen volgens voorschrift, het volgen van een dieetplan, het bijhouden van symptomen en het actief betrekken bij behandelbeslissingen. Zelfmanagement bevordert de autonomie van patiënten, verbetert hun kennis over hun aandoening(en) en stimuleert proactief gedrag om hun gezondheidsdoelen te bereiken.

  2. eHealth: eHealth, wat staat voor elektronische gezondheid, omvat het gebruik van digitale technologieën en elektronische communicatie in de gezondheidszorg. In de thuiszorgsector kunnen eHealth-toepassingen verschillende vormen aannemen, zoals mobiele apps, wearables, telemonitoring, elektronische patiëntendossiers (EPD’s) en telezorg. Deze technologieën stellen patiënten in staat om op afstand toegang te krijgen tot zorgdiensten, gezondheidsinformatie te delen met zorgverleners, zelfzorgactiviteiten te monitoren en gezondheidsgegevens bij te houden. eHealth biedt patiënten gemak, ondersteuning en mogelijkheden voor zelfmanagement, en vergemakkelijkt ook de communicatie en samenwerking tussen zorgverleners.

De combinatie van zelfmanagement en eHealth biedt verschillende voordelen binnen de thuiszorgsector:

  • Verbeterde betrokkenheid van patiënten: Zelfmanagement en eHealth stellen patiënten in staat om actief deel te nemen aan hun zorgproces, waardoor ze een grotere betrokkenheid bij hun gezondheid ervaren. Ze hebben toegang tot informatie, hulpmiddelen en ondersteuning om gezonde keuzes te maken en hun gezondheid te monitoren.

  • Verhoogde efficiëntie en toegankelijkheid: eHealth-toepassingen vergemakkelijken de communicatie en gegevensuitwisseling tussen patiënten en zorgverleners, waardoor de efficiëntie en toegankelijkheid van zorg worden verbeterd. Patiënten kunnen op afstand contact opnemen met zorgverleners, virtuele consulten krijgen en gezondheidsgegevens delen, waardoor reistijd en kosten worden verminderd.

  • Betere zorgcoördinatie: Zelfmanagement en eHealth ondersteunen de zorgcoördinatie tussen verschillende zorgverleners en zorgsettings. Patiënten kunnen hun gezondheidsgegevens delen met verschillende zorgverleners, waardoor een geïntegreerde benadering van zorg mogelijk wordt.

  • Preventie en vroegtijdige detectie: Door middel van zelfmanagement en eHealth kunnen patiënten hun gezondheidsstatus monitoren en vroegtijdig symptomen identificeren. Dit stelt zorgverleners in staat om proactief in te grijpen en preventieve maatregelen te nemen, wat kan leiden tot een betere gezondheidsuitkomst.

De combinatie van zelfmanagement en eHealth heeft dus het potentieel om de zorgkwaliteit te verbeteren, de gezondheidsuitkomsten te bevorderen en de zorgervaring voor patiënten te optimaliseren in de thuiszorgsector.

Previous Story

Kwaliteitsverbetering en innovatie binnen de Thuiszorgsector

Next Story

Telezorg en Teleconsultatie

Latest from Thuiszorgsector | Transformatie

ESG binnen de Thuiszorgsector

ESG (Environmental, Social, and Governance) verwijst naar de drie pijlers van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.