Process mining, aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing, is een op gegevens gebaseerde methodologie die zich richt op de analyse van de processen binnen een organisatie om inzicht te krijgen in hun efficiëntie en effectiviteit. Het omvat het gebruik van gespecialiseerde software om gebeurtenislogboeken en transactiegegevens te extraheren en analyseren, wat resulteert in een visuele weergave van hoe processen functioneren. Deze expertise helpt organisaties om knelpunten, inefficiënties en nalevingskwesties binnen hun activiteiten te identificeren. Door de daadwerkelijke stroom van processen te visualiseren, kunnen organisaties op gegevens gebaseerde verbeteringen doorvoeren, hun activiteiten optimaliseren en hun begrip van activiteiten met betrekking tot financiële en economische criminaliteit verbeteren.

“Process Mining” is een dienst die wordt aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing in het kader van FEC (Financial Economic Crime) auditing. Process Mining omvat het gebruik van data-analysetechnieken om bedrijfsprocessen binnen een organisatie te ontdekken, monitoren en verbeteren. Diensten met betrekking tot Process Mining in het kader van FEC-auditing omvatten:

  1. Process Discovery: Het identificeren en visualiseren van de daadwerkelijke processen die zich binnen een organisatie afspelen, vaak met behulp van gegevens uit verschillende bronnen, zoals transactierecords.

  2. Procesanalyse: Het analyseren van de ontdekte processen om inefficiënties, knelpunten en mogelijke verbeterpunten te identificeren.

  3. Compliance-monitoring: Het monitoren van processen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten, evenals interne beleidsregels.

  4. Anomaliedetectie: Het gebruik van gegevensanalyse om ongebruikelijke of verdachte patronen binnen processen te detecteren die kunnen wijzen op frauduleuze of niet-conforme activiteiten.

  5. Procesoptimalisatie: Het doorvoeren van veranderingen en verbeteringen in processen om de efficiëntie te verbeteren, het risico te verminderen en naleving te waarborgen.

Process Mining helpt organisaties inzicht te krijgen in hun activiteiten, potentiële frauderisico’s te identificeren en processen te stroomlijnen om financiële misdrijven en wangedrag te voorkomen.

Previous Story

Ad hoc training

Next Story

Proactive data analysis

Latest from Forensische en Integriteitsdiensten

Veiligstellen van data

Bij een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC) is het belangrijk om data van de (corporate) organisatie veilig te