Proactieve gegevensanalyse, zoals aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing, is een strategische aanpak die inhoudt dat gegevens continu worden gemonitord en geanalyseerd om financiële en economische misdrijven, fraude en nalevingsschendingen te detecteren en voorkomen. Deze expertise maakt gebruik van geavanceerde gegevensanalysetechnieken, machine learning en kunstmatige intelligentie om afwijkingen, ongebruikelijke patronen en mogelijke waarschuwingssignalen in de gegevens van een organisatie te identificeren. Door gegevens proactief te analyseren, kunnen organisaties tijdig actie ondernemen om risico’s te voorkomen en te beperken, de naleving te verbeteren en de integriteit van hun activiteiten te handhaven.

“Proactieve gegevensanalyse” is een dienst die wordt aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing als onderdeel van FEC (Financial Economic Crime) auditing. Deze dienst omvat het gebruik van geavanceerde gegevensanalysetechnieken om proactief potentiële financiële misdrijven, onregelmatigheden of schendingen van naleving binnen een organisatie te identificeren. Diensten met betrekking tot proactieve gegevensanalyse in het kader van FEC-auditing omvatten:

  1. Continue monitoring: Het implementeren van systemen die financiële transacties en operaties continu monitoren om afwijkingen en mogelijke fraude op te sporen.

  2. Patroonherkenning: Het identificeren van ongebruikelijke patronen of trends in financiële gegevens die kunnen wijzen op frauduleuze activiteiten.

  3. Waarschuwingssystemen: Het instellen van geautomatiseerde waarschuwingssystemen die relevante partijen op de hoogte stellen wanneer verdachte activiteiten of transacties worden gedetecteerd.

  4. Voorspellende analyses: Het gebruik van gegevens om voorspellingen te doen over mogelijke toekomstige financiële misdrijven, waardoor proactieve risicovermindering mogelijk is.

  5. Compliance-auditing: Zorgen dat de activiteiten van een organisatie in overeenstemming zijn met relevante wetten, voorschriften en interne beleidsregels.

Proactieve gegevensanalyse is een krachtig instrument voor organisaties om voorop te blijven lopen wat betreft financiële misdaadriscico’s en preventieve maatregelen te nemen ter bescherming van hun activa, reputatie en naleving.

Previous Story

Process mining

Next Story

Belangenconflicten

Latest from Forensische en Integriteitsdiensten

Veiligstellen van data

Bij een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC) is het belangrijk om data van de (corporate) organisatie veilig te