Financial Due Diligence

Financiële Due Diligence is een cruciaal onderdeel van de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing, met name binnen de service-lijn Forensic Due Diligence (FDD). Dit proces omvat een grondig onderzoek en analyse van de financiële gegevens, overzichten en prestaties van een entiteit. Het primaire doel is om de financiële gezondheid, risico’s en kansen die verband houden met een bedrijf, investering of transactie te beoordelen. Financiële Due Diligence behandelt aspecten zoals analyse van financiële overzichten, beoordeling van inkomsten en kosten, waardering van activa en evaluatie van cashflows. Het biedt waardevolle inzichten voor geïnformeerde besluitvorming en risicobeoordeling. Het team van experts van Tetrapylon werkt nauw samen met cliënten om op maat gemaakte diensten voor Financiële Due Diligence te leveren die overeenkomen met hun financiële doelstellingen.

De financiële due diligence-diensten aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing binnen hun service-lijn Forensische Due Diligence (FDD) omvatten een grondige financiële analyse en rapportage om hun klanten te ondersteunen bij fusies, overnames en investeringsbeslissingen. Hier is een uitgebreide beschrijving:

1. Grondige Financiële Analyse:

 • Balansanalyse: Tetrapylon Forensic Auditing voert een diepgaande analyse uit van de balans van de doelonderneming, inclusief activa, passiva en eigen vermogen.
 • Winst- en verliesrekeninganalyse: Het team analyseert de inkomsten en uitgaven om de financiële prestaties van de onderneming te begrijpen.

2. Beoordeling van de Financiële Prestaties:

 • Historische prestatiebeoordeling: Het historische financiële trackrecord wordt beoordeeld om trends, uitschieters en potentiële risico’s te identificeren.
 • Ratio-analyse: Belangrijke financiële ratios worden berekend en beoordeeld om de financiële gezondheid van de onderneming te bepalen.

3. Actief- en Passivawaardering:

 • Actiefwaardering: Tetrapylon Forensic Auditing evalueert de waarde en de staat van zowel tastbare als immateriële activa om ervoor te zorgen dat ze nauwkeurig in de financiële overzichten zijn weergegeven.
 • Passiva-analyse: De analyse omvat een grondige beoordeling van de lopende passiva, waaronder schulden, potentiële verplichtingen en lopende juridische geschillen.

4. Inkomsten en Uitgaven Analyse:

 • Inkomstenherkenning: Het beoordelen van de inkomstenherkenning om te zorgen voor naleving van boekhoudnormen en de juistheid van gerapporteerde inkomsten.
 • Kostenanalyse: Een diepgaande analyse van kostenstructuren, kostenfactoren en mogelijke kostenbesparingen.

5. Werkkapitaalbeoordeling:

 • Werkkapitaalbeoordeling: Analyse van de werkkapitaalpositie van de onderneming, inclusief kortlopende activa en kortlopende passiva.
 • Kasstroomanalyse: Evaluatie van kasstroom, kasomloopsnelheid en liquiditeitsbeheer.

6. Risico-identificatie en -mitigatie:

 • Evaluatie van financiële risico’s: Identificatie van financiële risico’s, waaronder marktrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s, met aanbevelingen voor mitigatie.
 • Potentiële verplichtingen: Beoordeling van mogelijke wettelijke of contractuele verplichtingen die van invloed kunnen zijn op de financiële gezondheid van de onderneming.

7. Kwaliteit van de Winst Analyse:

 • Beoordeling van de kwaliteit van de winst: Evaluatie van de duurzaamheid en betrouwbaarheid van gerapporteerde winsten.
 • Normalisatieaanpassingen: Identificatie en aanpassing van niet-terugkerende of eenmalige posten die de winst kunnen vertekenen.

8. Fiscale en Wettelijke Conformiteit:

 • Fiscale analyse: Beoordeling van de fiscale conformiteit van de onderneming, fiscale posities en mogelijke fiscale verplichtingen.
 • Juridische naleving: Beoordeling van wettelijke naleving met betrekking tot contracten, regelgevingsvereisten en lopende juridische geschillen.

9. Transaction Impact Analyse:

 • Scenarioanalyse: Evaluatie van het financiële effect van de voorgestelde transactie op zowel het doelbedrijf als de kopende partij.
 • Financiële prognoses: Opstellen van financiële prognoses op basis van verschillende transactiescenario’s.

10. Rapportage en Aanbevelingen: – Uitgebreid Due Diligence-rapport: Tetrapylon Forensic Auditing levert een gedetailleerd rapport met bevindingen, aanbevelingen en potentiële risico’s. – Advies: Het team biedt deskundig advies om hun klanten te helpen weloverwogen beslissingen te nemen inzake fusies, overnames of investeringen.

De financiële due diligence-expertise van Tetrapylon Forensic Auditing stelt klanten in staat om risico’s te begrijpen, kansen te identificeren en transacties te structureren op een manier die waarde toevoegt en financiële gezondheid waarborgt.

Previous Story

Operational Due Diligence

Next Story

Integrity Due Diligence

Latest from Forensic Due Diligence

Integrity Due Diligence

Integrity Due Diligence is een cruciaal onderdeel van de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing, met name

Operational Due Diligence

Operationele Due Diligence is een cruciaal onderdeel van de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing, met name

Commercial Due Diligence

Commercial Due Diligence is een cruciaal onderdeel van de expertise van Tetrapylon Forensic Auditing, met name