De service-lijn Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS) van Tetrapylon Forensic Auditing biedt expertise op het gebied van Internationaal Zakendoen met de nadruk op fraudebestrijding. Deze specialisatie houdt in dat organisaties worden geholpen bij het uitbreiden van hun internationale activiteiten terwijl de risico’s op fraude en onethische praktijken in verschillende landen worden beperkt. Dit omvat het ontwikkelen van strategieën om te voldoen aan internationale wetten en voorschriften en het uitvoeren van ‘due diligence’ ten aanzien van internationale partners om ethische en conforme zakelijke praktijken te waarborgen.

In de hedendaagse geglobaliseerde zakelijke omgeving bieden internationale handel en grensoverschrijdende activiteiten zowel kansen als uitdagingen. Het waarborgen van integriteit, naleving en ethische bedrijfspraktijken in het internationale bedrijfsleven is essentieel. De Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS) van Tetrapylon Forensic Auditing zijn toegewijd aan het bieden van een breed scala aan diensten die zijn ontworpen om fraude te voorkomen en ethisch gedrag in internationale zakelijke contexten te bevorderen. Hier is een gedetailleerde beschrijving van hoe deze diensten bijdragen aan fraudepreventie en -vermindering in het internationale bedrijfsleven:

 1. Risicobeoordeling en Due Diligence: ICECS-experts voeren uitgebreide risico-evaluaties en due diligence uit voor internationale bedrijven. Dit omvat de beoordeling van politieke, juridische, financiële en reputatierisico’s in verschillende regio’s.

 2. Anti-Corruptie en Fraudepreventie Compliance: Het waarborgen van naleving van internationale anti-corruptie- en fraudepreventieregelgeving, zoals de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en de UK Bribery Act, is cruciaal. ICECS helpt organisaties bij het opzetten van sterke nalevingsprogramma’s en het uitvoeren van op risico gebaseerde anti-corruptie-due diligence.

 3. Handels- en Sanctienaleving: Internationale handel wordt geconfronteerd met complexe exportcontrole- en sanctieregelgeving. ICECS helpt bedrijven bij het navigeren door deze voorschriften, het uitvoeren van nalevingsaudits en het implementeren van handelsnalevingsprogramma’s.

 4. Ethisch Sourcing en Supply Chain Management: Het handhaven van ethische inkooppraktijken is essentieel voor internationale bedrijven. ICECS biedt supply chain-audits, ethische inkoopbeoordelingen en begeleiding om eerlijke arbeidspraktijken en duurzame toeleveringsketens te bevorderen.

 5. Douanenaleving en Import/Export Compliance: ICECS-experts helpen organisaties ervoor te zorgen dat ze voldoen aan douaneregels en import-/exportvereisten. Non-naleving kan leiden tot fraude en juridische gevolgen.

 6. Training over FCPA en UK Bribery Act: Het opleiden van medewerkers en belanghebbenden over de FCPA, de UK Bribery Act en andere relevante anti-corruptiewetten is essentieel om schendingen te voorkomen. ICECS biedt aangepaste trainingsprogramma’s.

 7. Ethische Richtlijnen en Klokkenluidersmechanismen: Het opzetten van vertrouwelijke klokkenluidersmechanismen, zoals klokkenluidersrichtlijnen, moedigt medewerkers en partners aan om onethisch gedrag en fraude te melden zonder angst voor represailles.

 8. Bescherming van Handelsgeheimen: Internationale zakelijke activiteiten omvatten vaak gevoelige handelsgeheimen en intellectuele eigendom. ICECS helpt deze activa te beschermen tegen diefstal en fraude.

 9. Financiële Onderzoeken: In geval van vermoedelijke fraude of financieel wangedrag voert ICECS financiële onderzoeken uit om bewijs te verzamelen voor mogelijke juridische stappen en sancties.

 10. Cyberbeveiliging en Gegevensbescherming: Bescherming tegen cyberdreigingen en gegevensinbreuken is van cruciaal belang voor internationale bedrijven. ICECS biedt cyberbeveiligingsstrategieën en gegevensbeschermingsoplossingen.

 11. Training in Ethiek en Interculturele Compliance: Het begrijpen van culturele verwachtingen en nuances is essentieel voor ethische en nalevingskwesties in internationale zaken. ICECS biedt interculturele training om met deze complexiteiten om te gaan.

 12. Beheer van Derde Partijen: Het beoordelen van derde partijen, zoals distributeurs en agenten in internationale bedrijfstransacties, is essentieel. ICECS voert een due diligence uit om risico’s in verband met deze partijen te identificeren.

 13. Sanctie- en Internationale Exportcontrole Training: Compliance met internationale sancties en exportcontrolewetten is essentieel. ICECS biedt training om ervoor te zorgen dat organisaties voldoen aan deze voorschriften.

 14. Ethische Raamwerken voor Internationale Zaken: Het vaststellen van ethische raamwerken voor internationale bedrijfsactiviteiten helpt organisaties bij het formuleren van duidelijke richtlijnen en normen voor werknemers en partners.

 15. Bedrijfsintegriteitsaudits: ICECS voert uitgebreide bedrijfsintegriteitsaudits uit om de algehele compliance- en ethische positie van een internationaal bedrijf te beoordelen.

 16. Internationale Regelgevingsnaleving: Op de hoogte blijven van wijzigingen in talloze internationale voorschriften is een uitdaging. ICECS houdt organisaties op de hoogte van regelgevende ontwikkelingen en helpt hen om compliance te handhaven.

 17. Duurzaamheid en ESG-naleving: Internationale bedrijven moeten milieukwesties, sociale verantwoordelijkheid en governance (ESG) aanpakken. ICECS helpt bij het implementeren van duurzaamheidsinitiatieven en zorgt voor ESG-naleving.

Door gebruik te maken van de diensten van ICECS van Tetrapylon Forensic Auditing kunnen internationale bedrijven hun ethische en compliant operaties verbeteren en tegelijkertijd effectief frauderisico verminderen. Deze alomvattende benadering combineert expertise in internationale wetten en voorschriften, culturele subtiliteiten en geavanceerde technologieën om een solide raamwerk voor fraudepreventie te creëren en een ethische zakelijke reputatie op het internationale toneel te behouden.

Previous Story

Innovation, Strategy & Delivery

Next Story

Fusies en Overnames (M&A), Transacties en Post-Merger Integratie (PMI)

Latest from Diensten voor Integriteit, Naleving en Ethiek

Zero-Based Budgeting

In het kader van fraude risicobeheer biedt de service-lijn Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS)

Risicobeheer & Compliance

De dienst Risicobeheer & Compliance binnen de Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS) van Tetrapylon

Pricing & Revenue Management

De service-lijn Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS) van Tetrapylon Forensic Auditing biedt expertise op

People Strategy

De service-lijn Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS) van Tetrapylon Forensic Auditing biedt expertise in

Organization Strategy

De service-lijn Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS) van Tetrapylon Forensic Auditing biedt expertise in