Fusies en Overnames (M&A), Transacties en Post-Merger Integratie (PMI)

De service-lijn Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS) van Tetrapylon Forensic Auditing biedt expertise op het gebied van Fusies en Overnames (M&A), Transacties en Post-Merger Integratie (PMI) met de nadruk op fraudebestrijding. Deze specialisatie houdt in dat organisaties worden ondersteund bij het navigeren door de complexiteiten van M&A-transacties terwijl fraude risico’s worden geïdentificeerd en verminderd. Dit omvat ‘due diligence’ met betrekking tot potentiële overnamedoelen, het waarborgen van een ethische en conforme integratie van overgenomen entiteiten en het implementeren van strategieën om de integriteit van de onderneming tijdens en na de transactie te handhaven.

De expertise in Fusies en Overnames (M&A), Transacties en Post-Merger Integratie (PMI) aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing binnen de service-lijn Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS) heeft tot doel organisaties een solide raamwerk te bieden om door complexe fusies, overnames en de integratie na overname te navigeren met nadruk op fraudebestrijding. Deze uitgebreide dienstverlening omvat:

 1. Gedegen Due Diligence en Risicobeoordeling: Grondige beoordelingen van overnamekandidaten of fusiedoelen om potentiële fraude risico’s, wettelijke nalevingskwesties en reputatiezorgen te identificeren.

 2. Frauderisicovermindering: Ontwikkeling van strategieën en protocollen om het risico van frauduleuze activiteiten tijdens het M&A-proces te verminderen, inclusief fraude in financiële rapportage en verhulling.

 3. Anti-Corruptie en Antifraude Maatregelen: Implementatie van robuuste anti-corruptie- en antifraudepraktijken om te voldoen aan internationale voorschriften zoals de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en de UK Bribery Act.

 4. Compliance met Gegevensbescherming: Zorgen dat gegevensbeschermingswetten worden nageleefd en gevoelige gegevens tijdens transacties worden beschermd om datalekken en regelovertredingen te voorkomen.

 5. Integratie van Complianceprogramma’s: Harmonisatie van complianceprogramma’s en ethische normen tussen de fuserende entiteiten, zodat beide partijen voldoen aan ethische normen en wettelijke vereisten.

 6. Post-M&A Onderzoeken: Uitvoeren van post-M&A of post-overname onderzoeken om eventuele frauduleuze activiteiten of non-conformiteit tijdens de integratiefase te ontdekken.

 7. Identificatie van Waarschuwingssignalen: Opsporen van vroegtijdige waarschuwingssignalen voor frauduleus gedrag tijdens transacties en PMI, zoals inconsistenties in financiële verslagen, afwijkingen in contracten of onregelmatigheden in de relaties met leveranciers.

 8. Meldingsprogramma’s: Opzetten van mechanismen om werknemers en belanghebbenden aan te moedigen fraude en onethisch gedrag vertrouwelijk te melden.

 9. Contract Review en Compliance: Grondige beoordeling van contracten, overeenkomsten en verplichtingen die tijdens transacties zijn aangegaan om de naleving van wettelijke en ethische normen te beoordelen.

 10. Derdepartij Risicobeoordeling: Evaluatie van risico’s verbonden aan leveranciers, partners en derden die betrokken zijn bij M&A-activiteiten.

 11. Ontwikkeling van Ethisch Leiderschap: Advies en training bieden aan het leiderschapsteam om een cultuur van ethiek, transparantie en verantwoordelijkheid te bevorderen.

 12. Forensische Audits en Onderzoeken: Uitvoeren van forensische audits en onderzoeken bij verdenking van fraude, met expertise in het detecteren van frauduleuze financiële activiteiten of onethische praktijken.

 13. Wettelijke en Reguleringsnaleving: Zorgen dat alle aspecten van het M&A-proces voldoen aan relevante wettelijke en regelgevende vereisten om juridische geschillen en aansprakelijkheden te voorkomen.

 14. Reputatiebescherming: Strategieën implementeren om de reputatie van de resulterende entiteit na fusie of overname te beschermen door ervoor te zorgen dat alle acties ethisch onberispelijk zijn en voldoen aan de wet.

 15. Implementatie van Best Practices: Het toepassen van best practices in de M&A- en PMI-processen om de efficiëntie te vergroten en het risico op fraude te verminderen.

De expertise in Fusies en Overnames (M&A), Transacties en Post-Merger Integratie (PMI) van Tetrapylon Forensic Auditing binnen de service-lijn ICECS is ontworpen om organisaties te helpen bij het veilig en succesvol navigeren door het complexe landschap van bedrijfstransacties en integraties, terwijl fraudebestrijding en ethische naleving voorop staan. Dit draagt bij aan het behoud van de integriteit en reputatie van organisaties in een zakelijke omgeving die voortdurend evolueert en regelgevingsuitdagingen met zich meebrengt.

Previous Story

International Business

Next Story

Manufacturing

Latest from Diensten voor Integriteit, Naleving en Ethiek

Zero-Based Budgeting

In het kader van fraude risicobeheer biedt de service-lijn Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS)

Risicobeheer & Compliance

De dienst Risicobeheer & Compliance binnen de Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS) van Tetrapylon

Pricing & Revenue Management

De service-lijn Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS) van Tetrapylon Forensic Auditing biedt expertise op

People Strategy

De service-lijn Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS) van Tetrapylon Forensic Auditing biedt expertise in

Organization Strategy

De service-lijn Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS) van Tetrapylon Forensic Auditing biedt expertise in