Strategy, Risk & Compliance

Strategy, Risk & Compliance (SRC) bij Tetrapylon Forensic Auditing is een toegewijde dienst die zich richt op Frauderisicobeheer. Het omvat een strategische aanpak om frauderisico’s binnen een organisatie te voorkomen, detecteren en verminderen. SRC-professionals werken nauw samen met klanten om hun unieke risicolandschap te begrijpen en op maat gemaakte strategieën, processen en nalevingskaders te ontwerpen om te beschermen tegen frauduleuze activiteiten. Deze service streeft ernaar organisaties te beschermen tegen financiële verliezen, reputatieschade en juridische kwesties die verband houden met fraude. SRC combineert risicobeoordelingen, nalevingsbeheer en strategische planning om een robuust systeem voor fraudebeheer op te zetten.

Strategy, Risk & Compliance (SRC), een service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing, is een uitgebreid kader dat gericht is op het voorkomen en beheren van fraude. SRC richt zich op het ontwikkelen van strategieën, het beheren van risico’s en het waarborgen van naleving om organisaties te beschermen tegen verschillende vormen van fraude.

Belangrijke componenten van de SRC-service-lijn omvatten:

 1. Risicobeoordeling: SRC begint met een grondige beoordeling van het risicolandschap van een organisatie. Dit omvat het identificeren van kwetsbaarheden, bedreigingen en potentiële fraude risico’s waarmee de organisatie kan worden geconfronteerd.

 2. Nalevingsbeheer: SRC helpt organisaties ervoor te zorgen dat ze voldoen aan relevante voorschriften, branche-standaarden en best practices, waardoor het risico van niet-nalevingsgerelateerde fraude wordt verminderd.

 3. Strategische Planning: Het ontwikkelen van een strategie voor fraudepreventie is een cruciaal onderdeel van SRC. Dit omvat het stellen van duidelijke doelstellingen, beleid en procedures om fraude risico’s proactief te beperken.

 4. Incidentrespons: Het voorbereiden op en reageren op incidenten is essentieel. SRC omvat de ontwikkeling van plannen voor incidentrespons om fraudesituaties snel en effectief aan te pakken.

 5. Training en Bewustwording: Het opleiden van medewerkers en belanghebbenden over frauderisico’s en preventiemaatregelen is essentieel. SRC omvat trainingsprogramma’s om het bewustzijn en de waakzaamheid te vergroten.

 6. Data-analyse: Het gebruik van data-analyse om fraudepatronen en -afwijkingen te detecteren, is een essentieel onderdeel van SRC. Het analyseren van gegevens kan helpen om mogelijke fraude-incidenten aan het licht te brengen.

 7. Interne Controles: Het evalueren en versterken van interne controles maakt deel uit van SRC. Dit omvat maatregelen om frauduleuze activiteiten binnen de organisatie te voorkomen en op te sporen.

 8. Beheer van Risico’s van Derden: Het beoordelen en beheren van risico’s die verband houden met externe leveranciers en partners is een essentieel onderdeel van SRC, omdat externe partijen fraude risico’s kunnen opleveren.

 9. Regelgevingskaders: SRC zorgt ervoor dat organisaties op de hoogte zijn van en voldoen aan toepasselijke regelgevende kaders, die kunnen variëren per branche en locatie.

 10. Continue Monitoring: Regelmatige monitoring van interne en externe activiteiten op tekenen van fraude is een voortdurend proces in SRC.

 11. Ethisch Gedrag en Klokkenluidersprogramma’s: Het bevorderen van ethisch gedrag en het bieden van mechanismen voor medewerkers om verdachte activiteiten te melden, maken deel uit van fraudepreventie in SRC.

 12. Forensische Accountancy: Wanneer fraude wordt vermoed, omvat SRC forensische accountancytechnieken om financiële onregelmatigheden te onderzoeken.

Samengevat is Strategy, Risk & Compliance (SRC) van Tetrapylon Forensic Auditing een veelzijdige service-lijn gericht op fraudepreventie. Het omvat risicobeoordeling, nalevingsbeheer, strategische planning, incidentrespons, training, data-analyse, interne controles, beheer van risico’s van derden, naleving van regelgevende kaders, continue monitoring, het bevorderen van ethisch gedrag en het gebruik van forensische accountancytechnieken wanneer dat nodig is. SRC helpt organisaties een robuuste strategie te ontwikkelen om zich te beschermen tegen een breed scala van frauduleuze activiteiten.

Hoe Tetrapylon kan helpen

Capability Assessments

Capabiliteitsevaluaties in de context van fraudebeheer verwijzen naar de systematische beoordeling van de capaciteit van een organisatie om fraude risico’s effectief te identificeren, beoordelen en verminderen. Dit omvat het onderzoeken van de processen, beleidslijnen, technologieën

Lees Verder

Strategie en Programma-ontwerp

Strategie- en Programmaontwerp in het kader van fraude risicobeheer heeft betrekking op het formuleren en creëren van alomvattende strategieën en programma’s gericht op proactief beheer, mitigatie en aanpak van fraude risico’s binnen een organisatie. Dit

Lees Verder

Risicobeheer

Risicobeheer, in relatie tot fraude risicobeheer, omvat het systematische proces van het identificeren, evalueren en beheersen van risico’s die verband houden met frauduleuze activiteiten. Het behelst de beoordeling van kwetsbaarheden binnen een organisatie die door

Lees Verder

Derde Partij Risicobeheer

Risicobeheer met betrekking tot derde partijen, vooral binnen de context van risicobeheer van fraude, is een strategische benadering om risico’s te identificeren, beoordelen en beheersen die verband houden met externe entiteiten, zoals leveranciers, vendors of

Lees Verder

Regulatory Response & Compliance

Binnen het domein van fraudebestrijding omvat Regulatory Response & Compliance een reeks strategieën en praktijken die door organisaties worden toegepast om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten, terwijl proactieve maatregelen worden genomen om frauduleuze

Lees Verder
Previous Story

Cyber Security Services

Next Story

Diversity, Equality & Inclusion

Latest from Cybersecurity, Risk & Regulatory

Information Governance Services

Information Governance Services (IGS) is een gespecialiseerde dienstverlening aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing, gericht op het

Data Risk & Privacy

Data Risk & Privacy (DRP) bij Tetrapylon Forensic Auditing is toegewijd aan het helpen van organisaties