Information Governance Services

Information Governance Services (IGS) is een gespecialiseerde dienstverlening aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing, gericht op het beheer, de bescherming en optimalisatie van de informatieactiva van een organisatie. IGS omvat een breed scala aan diensten en oplossingen met als doel gegevensnaleving te waarborgen, informatiegerelateerde risico’s te verminderen en de kwaliteit en toegankelijkheid van gegevens te verbeteren. Deze dienstverlening biedt expertise op het gebied van gegevensprivacy, recordsbeheer, gegevensclassificatie, informatiebeveiliging en naleving van regelgeving inzake gegevensbescherming. IGS helpt organisaties effectief om te gaan met de complexiteiten van informatiebeheer en geïnformeerde beslissingen te nemen over hun gegevensactiva.

Information Governance Services (IGS) is een gespecialiseerde dienstverleningslijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing, ontworpen om uitgebreide oplossingen te bieden voor het beheer en de integriteit, beschikbaarheid en beveiliging van informatie binnen organisaties. Deze dienstverleningslijn combineert expertise op het gebied van gegevensbeheer, naleving van regelgeving en informatiebeheer om bedrijven, overheidsinstanties en andere entiteiten te helpen bij het optimaliseren van hun informatiegerelateerde processen en strategieën.

De belangrijkste onderdelen en kenmerken van de IGS-dienstverleningslijn omvatten:

 1. Data Governance Framework: IGS helpt organisaties bij het opzetten van een robuust data governance framework dat de rollen, verantwoordelijkheden en beleid met betrekking tot gegevensbeheer definieert. Dit framework zorgt ervoor dat gegevens worden gecontroleerd, beschermd en effectief worden gebruikt.

 2. Dataclassificatie en -beheer: Effectieve data governance omvat de classificatie van gegevens op basis van hun gevoeligheid en belang. IGS helpt bij het categoriseren van gegevens en het opzetten van adequaat gegevensbeheer, inclusief gegevensretentie, archivering en verwijdering.

 3. Informatiebeveiliging: IGS legt een sterke nadruk op informatiebeveiliging door maatregelen te implementeren om gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, inbreuken en cyberdreigingen. Dit omvat het ontwikkelen van beveiligingsbeleid en het gebruik van versleuteling, toegangscontroles en indringerdetectiesystemen.

 4. Naleving en Regulering: IGS zorgt ervoor dat organisaties voldoen aan branche-specifieke regelgeving en internationale normen met betrekking tot gegevensprivacy en informatiebeheer, zoals de GDPR, HIPAA en ISO 27001.

 5. Data Privacy en Consent Management: IGS helpt organisaties bij het opzetten van processen voor het verkrijgen, beheren en monitoren van toestemmingen met betrekking tot gegevensprivacy, zodat gegevens worden verzameld en gebruikt in overeenstemming met wettelijke en ethische normen.

 6. Records Management: Effectief records management is een cruciaal onderdeel van informatiebeheer. IGS helpt bij het ontwerpen van records management systemen die zorgen voor de retentie en verwijdering van records in overeenstemming met wettelijke vereisten.

 7. Informatie Lifecycle Management (ILM): IGS helpt organisaties strategieën te ontwikkelen voor het beheer van informatie gedurende de gehele levenscyclus, van creatie en opslag tot archivering en vernietiging, om een efficiënt gebruik van middelen te waarborgen.

 8. Datakwaliteit en Dataverbetering: IGS biedt datakwaliteitsbeoordeling en data-verbeteringsservices om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van gegevens te verbeteren, fouten te verminderen en de gegevensintegriteit te waarborgen.

 9. Informatie-audit en Evaluatie: Regelmatige audits en evaluaties van informatiemiddelen en -processen helpen organisaties zwakke punten en gebieden voor verbetering te identificeren. IGS voert deze audits uit om de algehele informatiebeheer te verbeteren.

 10. Afstemming van Informatietechnologie: IGS werkt nauw samen met de IT-afdelingen om ervoor te zorgen dat informatiebeheer in overeenstemming is met de technologie-infrastructuur en digitale transformatiestrategieën van een organisatie.

 11. Kennisbeheer: Effectieve informatiebeheer omvat praktijken voor kennisbeheer om organisatorische kennis te benutten en deze gemakkelijk toegankelijk te maken voor medewerkers voor geïnformeerde besluitvorming.

 12. E-Discovery Services: In gevallen van juridische stappen of regelgeving biedt IGS e-Discovery-services om elektronisch opgeslagen informatie te identificeren, verzamelen en behouden als bewijsmateriaal.

 13. Respons op Gegevenslekken en Incidentbeheer: IGS helpt bij het ontwikkelen en implementeren van plannen voor de respons op gegevenslekken, waardoor snel en effectief incidentbeheer wordt gegarandeerd om schade te minimaliseren.

 14. Training en Bewustwording: Het opleiden van medewerkers en belanghebbenden over het belang van informatiebeheer en hun rollen daarin is essentieel. IGS biedt opleidingsprogramma’s om het bewustzijn te vergroten en de beste praktijken te bevorderen.

Samengevat bieden Information Governance Services van Tetrapylon Forensic Auditing organisaties de middelen en expertise die nodig zijn voor effectief informatiebeheer. Dit omvat de bescherming van gegevens, naleving van regelgeving en optimalisatie van gegevensbeheerprocessen. IGS is ontworpen om de integriteit van informatie te verbeteren, risico’s te verminderen en zorg te dragen voor het strategische gebruik van informatie binnen de organisatie.

Hoe Tetrapylon kan helpen

Contract Management

De Informatiebeheerdiensten (IGS) van Tetrapylon Forensic Auditing blinken uit in het beperken van fraudegevaar in verband met contractbeheer. Ze hanteren een allesomvattende aanpak om contractgerelateerde processen te beoordelen, te monitoren en te verbeteren. Met behulp

Lees Verder

Cloud Environnement

Tetrapylon Forensic Auditing’s Informatiebeheerdiensten (IGS) is goed thuis in het omgaan met risicobeheer van fraude in cloudomgevingen. Ze begrijpen de unieke uitdagingen en kwetsbaarheden die cloudgebaseerde systemen kunnen presenteren. Met een diepgaande kennis van cloudbeveiligingsprotocollen

Lees Verder

Emerging Technologies

Tetrapylon Forensic Auditing’s Informatiebeheerdiensten (IGS) blinken uit in risicobeheer van fraude door voorop te blijven lopen op het gebied van opkomende technologieën. Ze maken gebruik van de nieuwste technologische ontwikkelingen om frauduleuze activiteiten op te

Lees Verder

Cross-functional Support

In het kader van risicobeheer van fraude breidt Tetrapylon Forensic Auditing’s Informatiebeheerdiensten (IGS) zijn expertise uit om cross-functionele ondersteuning te bieden. Ze werken naadloos samen met verschillende afdelingen en functies binnen een organisatie om fraude

Lees Verder

Cybersecurity & Privacy

Tetrapylon Forensic Auditing, binnen haar service-lijn Informatiebeheerdiensten (IGS), excelleert in cybersecurity en privacy. Ze zijn gespecialiseerd in de bescherming van digitale activa, persoonlijke gegevens en gevoelige informatie. Hun expertise in risicobeheer van fraude strekt zich

Lees Verder

Industry Specialities

Binnen het domein van Informatiebeheerdiensten (IGS) heeft Tetrapylon Forensic Auditing zich gespecialiseerd in het beheer van frauderisico’s. Ze bieden op maat gemaakte oplossingen om fraude binnen organisaties te identificeren, te beperken en te beheren. Dit

Lees Verder
Previous Story

Industry Specialities

Next Story

Transparantie met Klanten

Latest from Cybersecurity, Risk & Regulatory

Data Risk & Privacy

Data Risk & Privacy (DRP) bij Tetrapylon Forensic Auditing is toegewijd aan het helpen van organisaties