Board and Organizational Governance

Bestuur en organisatiegovernance (BOG) in het kader van fraude risicobeheer verwijst naar de gestructureerde processen en praktijken waarmee de raad van bestuur en de uitvoerende leiding van een organisatie toezicht houden op en fraude risico beheren. Het omvat het vaststellen van duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor governance-organen, de implementatie van controles en procedures om fraude risico te verminderen, en de ontwikkeling van een cultuur van ethisch gedrag en verantwoordelijkheid. Effectieve BOG zorgt ervoor dat de raad van bestuur, het senior management en de werknemers zich inzetten om frauduleuze activiteiten te voorkomen, op te sporen en erop te reageren, waardoor de reputatie, activa en belangen van stakeholders van de organisatie worden beschermd.

De service-lijn “Board and Organizational Governance (BOG)” van Tetrapylon Forensic Auditing biedt uitgebreide expertise op het gebied van Fraud Risk Management voor organisaties. Hier is een gedetailleerde beschrijving van hoe deze service-lijn fraudepreventie en -beheer aanpakt:

 1. Risicobeoordeling: Tetrapylon voert een grondige beoordeling van fraudegerelateerde risico’s uit. Dit omvat het identificeren van specifieke frauderisico’s waarmee een organisatie wordt geconfronteerd en het begrijpen van de bronnen van die risico’s.

 2. Ontwikkeling van beleid: De service helpt organisaties bij het opstellen en implementeren van fraudepreventiebeleid en procedures. Dit beleid is bedoeld om frauduleuze activiteiten te detecteren en te voorkomen op alle niveaus van de organisatie.

 3. Interne controleverbetering: Tetrapylon werkt samen met organisaties om hun interne controles te versterken. Dit omvat het evalueren en verbeteren van bestaande interne controlemechanismen om fraude te verminderen.

 4. Opleiding en bewustwording: Er wordt veel nadruk gelegd op opleiding en bewustwording. Tetrapylon traint medewerkers en belanghebbenden om fraudesignalen te herkennen en bevordert een cultuur van integriteit en naleving.

 5. Meldingsmechanismen: Het opzetten van effectieve meldingsmechanismen is essentieel voor fraudebeheer. Tetrapylon helpt organisaties bij het creëren van vertrouwelijke meldingskanalen voor fraudegerelateerde zorgen zonder angst voor represailles.

 6. Forensisch onderzoek: Het team van forensische experts bij Tetrapylon staat klaar om fraudeonderzoeken uit te voeren. In geval van vermoedelijke fraude voeren ze diepgaand onderzoek uit, verzamelen ze bewijsmateriaal en helpen ze bij juridische procedures indien nodig.

 7. Compliance en regelgeving: Fraudebeheer omvat ook zorgen voor naleving van toepasselijke wetten en voorschriften. Tetrapylon helpt organisaties up-to-date te blijven met de wettelijke vereisten met betrekking tot fraudepreventie.

 8. Voortdurende monitoring: Fraudebeheer is een voortdurend proces. Tetrapylon ondersteunt organisaties bij voortdurende monitoring van hun interne controles, beleid en procedures om zich aan te passen aan veranderende frauderisico’s.

 9. Ethiek en cultuur: Het bevorderen van een ethische bedrijfscultuur is essentieel in fraudepreventie. Tetrapylon moedigt organisaties aan om ethische waarden en principes op alle niveaus te integreren, waardoor het moeilijker wordt voor fraude om zich te vestigen.

 10. Documentatie en rapportage: Effectieve documentatie van inspanningen voor fraudebeheer en incidenten is van cruciaal belang. Tetrapylon zorgt ervoor dat organisaties nauwkeurige verslagen bijhouden en beschikken over meldingsmechanismen om aan wettelijke vereisten te voldoen en de transparantie te vergroten.

 11. Maatwerkoplossingen: Tetrapylon begrijpt dat elke organisatie uniek is. Ze bieden op maat gemaakte frauderisicobeheeroplossingen die specifiek zijn afgestemd op de behoeften en risico’s van elke klant.

In het kort biedt de service-lijn “Board and Organizational Governance (BOG)” van Tetrapylon Forensic Auditing een holistische benadering van fraudepreventie en -beheer. Hun expertise omvat risicobeoordeling, beleidsontwikkeling, interne controleverbetering, opleiding, meldingsmechanismen, forensisch onderzoek, compliance, monitoring, cultuurbevordering en gedetailleerde documentatie. Deze uitgebreide aanpak helpt organisaties effectief frauderisico’s te verminderen en financiële misstappen te voorkomen.

Hoe Tetrapylon kan helpen

Previous Story

Privéklinieken

Next Story

Strategisch Advies over Corporate Governance vanuit het Perspectief van Aandeelhouders en Proxies

Latest from Corporate Governance Services

Public Policy and Regulation

Public Policy and Regulation (PPR) is een toegewijde service-lijn aangeboden door Tetrapylon Forensic Auditing, gespecialiseerd in