Trade Sanctions & Export Controls

Tetrapylon Forensic Auditing

Expertise op het gebied van Handelssancties en Exportcontroles is een essentieel onderdeel van de service-lijn Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF) van Tetrapylon Forensic Auditing. Deze expertise richt zich op het helpen van organisaties bij het navigeren door het complexe landschap van internationale handelssancties en exportcontroles. Dit omvat het beoordelen en beheren van de risico’s die gepaard gaan met de wereldwijde handel, het waarborgen van naleving van exportcontrolevoorschriften en het beperken van de impact van sancties. Tetrapylon Forensic Auditing werkt nauw samen met cliënten om op maat gemaakte strategieën te ontwikkelen voor internationale handel, exportnaleving en het beperken van sanctierisico’s. Het doel is om organisaties in staat te stellen internationale zaken te doen binnen de grenzen van toepasselijke handelsvoorschriften.

Trade Sanctions & Export Controls, een expertise gefaciliteerd door Tetrapylon Forensic Auditing, is een gespecialiseerde dienst binnen de service-lijn Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF). Deze dienst richt zich op het assisteren van organisaties bij het navigeren door het complexe web van handelssancties en exportcontroles, waarbij wordt gezorgd voor naleving van internationale regelgeving en wetten. Hier is een gedetailleerde beschrijving van de dienstverlening binnen Trade Sanctions & Export Controls in het kader van CCCF:

 1. Sanctiesnaleving: Tetrapylon Forensic Auditing helpt organisaties bij het naleven van internationale en nationale handelssancties. Dit omvat het monitoren en screenen van transacties, klanten en partners tegen sanctielijsten om schendingen te voorkomen.

 2. Exportcontroles: Organisaties assisteren bij het voldoen aan exportcontrolevoorschriften, wat onder meer de naleving van wetten zoals de International Traffic in Arms Regulations (ITAR) en de Export Administration Regulations (EAR) in de Verenigde Staten kan omvatten.

 3. Risicobeoordelingen: Het uitvoeren van risicobeoordelingen om potentiële nalevingsrisico’s met betrekking tot handelssancties en exportcontroles te identificeren en beheren.

 4. Ontwikkeling van nalevingsprogramma’s: Het ontwikkelen en implementeren van uitgebreide nalevingsprogramma’s voor handelssancties en exportcontroles die zijn afgestemd op de specifieke behoeften en activiteiten van de organisatie.

 5. Screening van Sanctielijsten: Regelmatig screenen van zakelijke partners, klanten en transacties tegen door de overheid uitgegeven sanctielijsten om te zorgen voor naleving van sanctieregels.

 6. Exportclassificatie: Het bepalen van de juiste exportclassificatie voor producten en technologieën, waarbij wordt gewaarborgd dat ze correct worden gecategoriseerd onder relevante exportcontrolewetten.

 7. Vergunningen en Autorisaties: Organisaties helpen bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen en autorisaties voor transacties die vanwege exportcontroles speciale toestemming vereisen.

 8. Training en Bewustwording: Het verstrekken van training aan medewerkers om hen bewust te maken van handelssancties en exportcontrolevoorschriften en het belang van naleving.

 9. Audit en Due Diligence: Het uitvoeren van audits en due diligence om de effectiviteit van de nalevingsprogramma’s voor handelssancties en exportcontroles van een organisatie te beoordelen.

 10. Incident Response: Assisteren van organisaties bij het reageren op mogelijke schendingen, waaronder het uitvoeren van interne onderzoeken en het rapporteren van incidenten zoals vereist door de wet.

 11. Technologische Oplossingen: Advies over en implementatie van technologische oplossingen die naleving van handelssancties en exportcontroles vergemakkelijken, zoals screeningsoftware.

 12. Mondiale Handelsnaleving: Zorgen voor naleving van voorschriften voor handelssancties en exportcontroles op wereldwijde schaal, met name voor organisaties die internationaal zakendoen.

 13. Regelgevend Engagement: Fungeren als tussenpersoon tussen de organisatie en regelgevende autoriteiten om communicatie en rapportage te vergemakkelijken zoals vereist.

 14. Strategische Handelsplanning: Advies aan organisaties over hoe ze hun activiteiten en transacties moeten structureren om risico’s in verband met handelssancties en exportcontroles te beperken.

 15. Bewaren van Documenten en Documentatie: Assisteren van organisaties bij het bijhouden van de juiste documentatie en administratie om naleving aan te tonen.

Handelssancties en exportcontroles zijn essentieel voor organisaties die betrokken zijn bij internationale handel en de export van goederen en technologieën. Naleving van deze voorschriften helpt juridische problemen te voorkomen en zorgt voor verantwoord en ethisch zakendoen. De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op dit gebied is waardevol om organisaties te helpen dit complexe regelgevingslandschap te navigeren.

Previous Story

Protect Deal Value

Next Story

Anti-witwassen (AML) en sancties

Latest from Corporate Crime, Compliance & Forensics

Protect Deal Value

De expertise in het beschermen van dealwaarde maakt deel uit van de service-lijn Corporate Crime, Compliance