Tetrapylon Forensic Auditing

De expertise in het beschermen van dealwaarde maakt deel uit van de service-lijn Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF) van Tetrapylon Forensic Auditing en richt zich op het waarborgen van de waarde van zakelijke transacties tijdens fusies, overnames en andere transacties. Deze expertise omvat grondig onderzoek om risico’s met betrekking tot financiële misdrijven, naleving en ethiek te identificeren en te beperken. Door uitgebreide onderzoeken en beoordelingen uit te voeren, helpt Tetrapylon Forensic Auditing cliënten om de waarde van hun investeringen te behouden, het potentiële voor post-transactieproblemen te verminderen en ervoor te zorgen dat deals zijn gestructureerd in overeenstemming met nalevings- en ethische normen. Het beschermen van dealwaarde is essentieel voor organisaties die betrokken zijn bij complexe financiële transacties.

Bescherming van Dealwaarde, een expertise gefaciliteerd door Tetrapylon Forensic Auditing, is een gespecialiseerde dienst binnen de service-lijn Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF). Deze dienst is ontworpen om organisaties te helpen de waarde van hun deals en transacties te beschermen door risico’s te minimaliseren, naleving te waarborgen en due diligence uit te voeren. Hier is een gedetailleerde beschrijving van de dienstverlening binnen Bescherming van Dealwaarde binnen CCCF:

 1. Due Diligence: Tetrapylon Forensic Auditing voert uitgebreide due diligence uit voor organisaties die betrokken zijn bij fusies, overnames of andere significante deals. Dit omvat het beoordelen van de financiële, juridische en nalevingsaspecten van het doelbedrijf.

 2. Risicobeoordeling: Identificeren en evalueren van potentiële risico’s die verband houden met een deal, waaronder financiële, juridische, regelgevende en reputatierisico’s.

 3. Nalevingscontrole: Ervoor zorgen dat alle aspecten van een deal voldoen aan relevante wetten en voorschriften, waaronder anticorruptiewetten, exportcontroles, handelssancties en meer.

 4. Transactiestructurering: Advies geven over de meest geschikte structuren en voorwaarden voor een deal om risico’s te minimaliseren en waarde te maximaliseren.

 5. Forensische Financiën: Het gebruik van forensische boekhoudtechnieken om eventuele financiële onregelmatigheden of discrepanties te ontdekken die de waarde van een deal kunnen beïnvloeden.

 6. Screening van Derde Partijen: Het uitvoeren van achtergrondcontroles en het screenen van derde partijen, zoals leveranciers, partners en agenten, om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan nalevings- en integriteitsnormen.

 7. Contractbeoordeling: Grondige beoordeling van contracten en overeenkomsten om eventuele clausules of voorwaarden te identificeren die risico’s kunnen opleveren of de waarde van een deal kunnen beïnvloeden.

 8. Gegevensanalyse: Gegevensanalyse gebruiken om afwijkingen, patronen of discrepanties te identificeren die de financiële aspecten van een deal kunnen beïnvloeden.

 9. Monitoring na de Deal: Het implementeren van bewakingsmechanismen om de voortdurende naleving van de voorwaarden van een deal te volgen en te waarborgen.

 10. Incidentrespons: Strategieën ontwikkelen om te reageren op onvoorziene incidenten of nalevingsinbreuken die de waarde van een deal kunnen beïnvloeden.

 11. Maatregelen tegen Corruptie: Maatregelen tegen corruptie en omkoping implementeren om de waarde van de deal te beschermen en de reputatie van de organisatie te waarborgen.

 12. Technologische Oplossingen: Advies geven over en implementeren van technologische oplossingen om het due diligence-proces te stroomlijnen en risicobeoordeling te verbeteren.

 13. Strategisch Advies: Het verstrekken van strategische begeleiding en aanbevelingen aan organisaties om geïnformeerde beslissingen te nemen over hun deals.

 14. Regelgevend Engagement: Fungeren als tussenpersoon tussen de organisatie en regelgevende autoriteiten, om communicatie en rapportage te vergemakkelijken indien nodig.

 15. Bewaren van Documenten en Documentatie: Organisaties assisteren bij het bijhouden van de juiste documenten en administratie met betrekking tot deals voor juridische en nalevingsdoeleinden.

Het beschermen van de waarde van deals is essentieel voor organisaties die betrokken zijn bij transacties met een grote waarde, omdat het helpt ervoor te zorgen dat de volledige potentiële waarde van de deal wordt gerealiseerd terwijl risico’s worden geminimaliseerd. De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing op dit gebied is van cruciaal belang om de belangen van organisaties in complexe deals en transacties te beschermen.

Previous Story

Digital Forensics and Discovery

Next Story

Trade Sanctions & Export Controls

Latest from Corporate Crime, Compliance & Forensics