Government Contract Compliance

Tetrapylon Forensic Auditing

Expertise op het gebied van Overheidscontractnaleving maakt deel uit van de service-lijn Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF) van Tetrapylon Forensic Auditing en richt zich op het waarborgen dat organisaties voldoen aan de complexe en voortdurend veranderende voorschriften en vereisten die verband houden met overheidscontracten. Deze expertise omvat contractnalevingsaudits, risicobeoordelingen en programmatoepassingen om ervoor te zorgen dat organisaties aan hun contractuele verplichtingen voldoen en transparantie en verantwoording behouden. Tetrapylon Forensic Auditing werkt nauw samen met cliënten om de complexiteiten van overheidscontracten te begrijpen, hen te helpen juridische en financiële boetes te voorkomen en tegelijkertijd hun toezeggingen aan overheidsinstanties na te komen.

Tetrapylon Forensic Auditing biedt uitgebreide dienstverlening op het gebied van “Conformiteit bij overheidscontracten” binnen de service-lijn Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF). Hier is een gedetailleerde beschrijving van hun diensten:

 1. Overheidscontractaudit: Tetrapylon voert grondige audits uit van overheidscontracten om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de contractvoorwaarden en wettelijke vereisten. Dit omvat het beoordelen van financiële dossiers, contractprestaties en naleving van aanbestedingsregels.

 2. Compliance-evaluatie: Het bedrijf helpt organisaties bij het beoordelen van hun naleving van voorschriften, regels en wetten met betrekking tot overheidscontracten. Dit omvat de evaluatie van beleid, procedures en praktijken om non-conformiteitsgebieden te identificeren en begeleiding te bieden over corrigerende maatregelen.

 3. Risicobeheerstrategieën: Tetrapylon helpt organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van risicobeheerstrategieën om het risico van non-conformiteit met overheidscontracten te verminderen. Dit kan het ontwerpen van interne controles en nalevingsprogramma’s omvatten.

 4. Contractprestatiebewaking: Het bedrijf biedt diensten voor voortdurende monitoring en evaluatie van de prestaties van overheidscontracten, om ervoor te zorgen dat de organisatie voldoet aan haar verplichtingen volgens de contractvoorwaarden.

 5. Biedingen en voorstellen conformiteit: Tetrapylon helpt klanten bij het voorbereiden van biedingen en voorstellen voor overheidscontracten, waarbij wordt gewaarborgd dat deze voldoen aan alle wettelijke vereisten en dat de organisatie over de benodigde documentatie beschikt.

 6. Fraudedetectie en -preventie: Het detecteren en voorkomen van fraude in overheidscontracten is cruciaal voor compliance. Tetrapylon voert onderzoeken uit en helpt organisaties bij het implementeren van fraudebestrijdingsmaatregelen.

 7. Interne training en bewustwording: Het bedrijf biedt trainings- en bewustwordingsprogramma’s om medewerkers en belanghebbenden te informeren over de naleving van overheidscontracten, regelgeving en de gevolgen van non-conformiteit.

 8. Compliance-rapportage: Ondersteuning bij het voorbereiden en indienen van nalevingsrapporten bij overheidsinstanties, waaronder wettelijke indieningen, audits en certificeringen.

 9. Geschillenoplossing: In geval van geschillen of juridische kwesties met betrekking tot overheidscontracten, biedt Tetrapylon ondersteuning en vertegenwoordiging om deze zaken effectief op te lossen.

 10. Klokkenluidersonderzoek: Het opzetten van mechanismen waarmee werknemers zorgen met betrekking tot de naleving van overheidscontracten kunnen melden, evenals het uitvoeren van diepgaande onderzoeken naar de beweringen van klokkenluiders.

 11. Juridische ondersteuning: Tetrapylon biedt juridische ondersteuning en vertegenwoordiging bij geschillen met betrekking tot overheidscontracten, onderzoeken en handhavingsmaatregelen.

 12. Overheidsrelaties: Advies over het beheer van relaties met overheidsinstanties en functionarissen om de naleving te waarborgen en eventuele zorgen of problemen op te lossen.

 13. Compliance-advies bij overheidscontracten: Het verstrekken van strategisch advies en compliance-beoordelingen om organisaties te helpen navigeren in het complexe landschap van voorschriften en vereisten met betrekking tot overheidscontracten.

De diensten voor “Conformiteit bij overheidscontracten” van Tetrapylon zijn ontworpen om organisaties te helpen bij het beheer van de complexiteiten van overheidscontracten, zorgen voor naleving van voorschriften en het verminderen van risico’s in verband met non-conformiteit. Met een uitgebreid scala aan diensten helpt Tetrapylon haar klanten effectief te opereren in de complexe wereld van overheidscontractcompliance.

Previous Story

Crisismanagement en respons

Next Story

Data Insights & Compliance Monitoring

Latest from Corporate Crime, Compliance & Forensics

Protect Deal Value

De expertise in het beschermen van dealwaarde maakt deel uit van de service-lijn Corporate Crime, Compliance