Corporate Intelligence & Integrity Due Diligence

Tetrapylon Forensic Auditing

Corporate Intelligence & Integrity Due Diligence is een essentieel onderdeel van de service-lijn Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF) van Tetrapylon Forensic Auditing. Deze expertise richt zich op het uitvoeren van uitgebreide onderzoeken en beoordelingen van organisaties, individuen en zakelijke partners. Deze expertise is essentieel voor bedrijven die de integriteit, reputatie en achtergrond van potentiële partners, klanten of doelwitten willen beoordelen. Tetrapylon Forensic Auditing gebruikt een scala aan bronnen en onderzoekstechnieken om cliënten waardevolle inzichten te bieden, hen te helpen geïnformeerde beslissingen te nemen, risico’s te beperken en te zorgen voor naleving van wettelijke en ethische normen.

Corporate Intelligence & Integrity Due Diligence, een expertise gefaciliteerd door Tetrapylon Forensic Auditing, is een gespecialiseerde dienst binnen de service-lijn Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF). Deze dienst is ontworpen om organisaties te helpen bij het verwerven van inlichtingen over zakelijke partners, potentiële overnames, investeringen of derde partijen om zakelijke integriteit te waarborgen en risico’s te beperken. Hier is een uitgebreide beschrijving van de dienstverlening binnen Corporate Intelligence & Integrity Due Diligence onder CCCF:

 1. Onderzoeksplanning: Het ontwikkelen van een strategie voor het uitvoeren van onderzoek naar zakelijke partners, investeerders, overnames, of derde partijen.

 2. Due Diligence Onderzoek: Het uitvoeren van diepgaand onderzoek naar de zakelijke achtergrond, financiële stabiliteit, juridische geschiedenis en reputatie van de betrokken partijen.

 3. Integriteit Beoordeling: Het beoordelen van de zakelijke integriteit en ethiek van individuen en organisaties om mogelijke risico’s en compliance-schendingen te identificeren.

 4. Reputatieanalyse: Het analyseren van de reputatie van zakelijke partners en derde partijen door het beoordelen van publieke informatie, nieuwsberichten en online bronnen.

 5. Regelgevingsnaleving: Evalueren van de naleving van wet- en regelgeving door de betrokken partijen, met inbegrip van de naleving van anti-corruptievoorschriften en sanctiemaatregelen.

 6. Financiële Analyse: Het onderzoeken van de financiële gezondheid en prestaties van betrokken partijen, inclusief de analyse van jaarrekeningen en financiële transacties.

 7. Risicobeoordeling: Het identificeren en evalueren van risico’s met betrekking tot zakelijke relaties en transacties om besluitvorming te informeren.

 8. Compliance Screening: Het uitvoeren van screeningsprocessen om te zorgen voor naleving van wet- en regelgeving en intern beleid.

 9. Klantenscreening: Het screenen van klanten en zakelijke partners om te voldoen aan Know Your Customer (KYC) en anti-witwasvoorschriften.

 10. Rapportage en Aanbevelingen: Het verstrekken van gedetailleerde rapporten en aanbevelingen op basis van onderzoeksresultaten, om organisaties te helpen geïnformeerde beslissingen te nemen.

 11. Onderzoek naar Bedrijfsstructuren: Het onderzoeken van complexe bedrijfsstructuren en eigendomsverhoudingen om transparantie te bieden.

 12. M&A Due Diligence: Uitvoeren van due diligence-onderzoek in het kader van fusies en overnames om de risico’s en voordelen van transacties te identificeren.

 13. Anti-corruptie Onderzoek: Het onderzoeken van mogelijke corruptiepraktijken bij zakelijke partners om te voldoen aan anti-corruptiewetgeving.

Corporate Intelligence & Integrity Due Diligence is van cruciaal belang voor organisaties die betrokken zijn bij zakelijke transacties en partnerschappen. Het helpt hen om de integriteit van hun zakelijke relaties te waarborgen, risico’s te beperken en te voldoen aan de steeds veranderende wettelijke vereisten. De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing in deze dienstverlening biedt waardevolle inzichten en ondersteuning voor besluitvorming.

Previous Story

Combat Fraud and Economic Crime

Next Story

Digital Forensics and Discovery

Latest from Corporate Crime, Compliance & Forensics

Protect Deal Value

De expertise in het beschermen van dealwaarde maakt deel uit van de service-lijn Corporate Crime, Compliance