Combat Fraud and Economic Crime

Tetrapylon Forensic Auditing

Expertise op het gebied van Fraudebestrijding & Economische Criminaliteit maakt deel uit van de service-lijn Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF) van Tetrapylon Forensic Auditing en richt zich op het voorkomen, ontdekken en aanpakken van frauduleuze activiteiten en economische misdrijven binnen organisaties. Deze expertise omvat risicobeoordelingen, fraudeonderzoeken en de ontwikkeling van programma’s ter voorkoming van fraude en witwassen van geld. Tetrapylon Forensic Auditing werkt samen met cliënten om kwetsbaarheden te identificeren, effectieve controles te implementeren en onderzoeken uit te voeren wanneer fraude of economische criminaliteit wordt vermoed. Het doel is om organisaties te beschermen tegen financiële verliezen, reputatieschade en regelgevende sancties.

Fraudebestrijding en Economische Criminaliteit, een expertise gefaciliteerd door Tetrapylon Forensic Auditing, is een gespecialiseerde dienst binnen de service-lijn Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF). Deze dienst richt zich op het voorkomen, detecteren en onderzoeken van fraude en economische misdaden binnen organisaties. Hier is een uitgebreide beschrijving van de diensten die worden geleverd in het kader van Fraudebestrijding en Economische Criminaliteit:

 1. Fraudepreventie: Het ontwikkelen en implementeren van strategieën en controles om fraude te voorkomen, zoals interne beleidsmaatregelen, controleprocedures en training van medewerkers.

 2. Fraudedetectie: Het gebruik van geavanceerde technieken en analyse om verdachte activiteiten en transacties te identificeren die wijzen op fraude of economische misdrijven.

 3. Interne Onderzoeken: Het uitvoeren van interne onderzoeken om verdachte gedragingen binnen de organisatie te onderzoeken, bewijs te verzamelen en eventuele fraudegevallen vast te stellen.

 4. Externe Onderzoeken: Samenwerken met externe instanties, zoals wetshandhavingsautoriteiten, om fraudezaken te onderzoeken en te vervolgen.

 5. Digitale Forensica: Het verzamelen en analyseren van digitale bewijzen, zoals elektronische communicatie en computergegevens, om fraude te identificeren en bewijsmateriaal te verkrijgen.

 6. Compliance Beoordeling: Het beoordelen van de naleving van regelgeving en normen op het gebied van fraudepreventie en -detectie.

 7. Risico-evaluatie: Het identificeren en evalueren van risico’s met betrekking tot fraude en economische misdrijven binnen de organisatie.

 8. Fraude Risicobeheer: Het ontwikkelen van strategieën en maatregelen om fraude risico’s te beheren en te verminderen.

 9. Forensische Boekhouding: Het onderzoeken van financiële gegevens en transacties om fraude of financiële onregelmatigheden te identificeren.

 10. Training en Bewustwording: Het verzorgen van training en bewustwordingsprogramma’s voor medewerkers om hen te informeren over frauderisico’s en hoe deze te herkennen en te melden.

 11. Compliance Monitoring: Doorlopend toezicht houden op naleving van anti-fraude voorschriften en rapportagevereisten.

 12. Fraude Risicoanalyse: Het uitvoeren van gedetailleerde analyse om specifieke fraude risico’s te identificeren en aan te pakken.

 13. Rechtshandhavingssamenwerking: Samenwerken met wetshandhavingsinstanties en juridische instanties bij onderzoeken en juridische procedures met betrekking tot fraudezaken.

Fraudebestrijding en Economische Criminaliteit is van cruciaal belang om de financiële integriteit van organisaties te waarborgen en te voldoen aan wettelijke en ethische normen. De expertise van Tetrapylon Forensic Auditing biedt waardevolle middelen om fraude en economische misdrijven effectief te bestrijden en te voorkomen.

Previous Story

Complexe Claims Settlement Programs

Next Story

Corporate Intelligence & Integrity Due Diligence

Latest from Corporate Crime, Compliance & Forensics

Protect Deal Value

De expertise in het beschermen van dealwaarde maakt deel uit van de service-lijn Corporate Crime, Compliance