Anti-omkoping en anti-corruptiemaatregelen

Tetrapylon Forensic Auditing

Expertise op het gebied van Anti-Omkoping en Anti-Corruptiemaatregelen maakt deel uit van de service-lijn Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF) van Tetrapylon Forensic Auditing en richt zich op het helpen van organisaties bij het voorkomen en bestrijden van omkoping en corruptie. Deze expertise omvat risicobeoordelingen, de ontwikkeling van nalevingsprogramma’s, due diligence en onderzoeken om corrupte praktijken te identificeren en aan te pakken. Tetrapylon Forensic Auditing werkt samen met cliënten om robuuste beleidslijnen tegen omkoping en corruptie, trainingsprogramma’s en rapportagemechanismen op te zetten, waardoor organisaties kunnen voldoen aan relevante wetten en voorschriften, hun integriteit kunnen beschermen en ethische zakelijke praktijken kunnen handhaven.

Anti-Omkoping & Anti-Corruptiemaatregelen, een expertise gefaciliteerd door Tetrapylon Forensic Auditing, is een gespecialiseerde dienst binnen de dienstlijn Corporate Crime, Compliance & Forensics (CCCF). Het richt zich op het assisteren van organisaties bij het voorkomen en aanpakken van risico’s met betrekking tot omkoping en corruptie. Hier is een uitgebreide beschrijving van de dienstverlening binnen de Anti-Omkoping & Anti-Corruptiemaatregelen in het kader van de CCCF:

 1. Risicobeoordeling: Uitvoeren van uitgebreide beoordelingen om potentiële omkopings- en corruptierisico’s binnen de organisatie te identificeren. Dit omvat het beoordelen van de branche, geografische operationele regio’s en specifieke nalevingsuitdagingen.

 2. Beleidsontwikkeling: Het ontwikkelen en implementeren van anti-omkopings- en anti-corruptiebeleid en -procedures die zijn afgestemd op de behoeften van de organisatie en de nalevingsvereisten.

 3. Compliance Training: Het verzorgen van trainingsprogramma’s voor werknemers en relevante belanghebbenden om ervoor te zorgen dat zij het anti-omkopingsbeleid begrijpen en naleven.

 4. Due Diligence: Het uitvoeren van gepaste due diligence met betrekking tot relaties met derden, zoals leveranciers, agenten en zakelijke partners, om hun integriteit en naleving van anti-omkopingsnormen te beoordelen.

 5. Onderzoek: Het uitvoeren van onderzoeken naar meldingen of vermoedelijke gevallen van omkoping en corruptie binnen de organisatie, inclusief bewijsverzameling, forensische analyse en communicatie van de bevindingen.

 6. Klokkenluidersprogramma’s: Het opzetten en beheren van klokkenluidersprogramma’s om meldingen van onethisch gedrag aan te moedigen en bescherming te bieden aan degenen die schendingen melden.

 7. Compliance Monitoring: Het opzetten van systemen en procedures voor voortdurende naleving van anti-omkopingsmaatregelen, inclusief interne controles en audits.

 8. Correctieve Maatregelen en Sancties: Het ontwikkelen en uitvoeren van corrigerende actieplannen om nalevingslacunes aan te pakken en disciplinaire sancties toe te passen indien nodig.

 9. Samenwerking met Toezichthouders: Het beheren van interacties met relevante toezichthoudende instanties en wetshandhavingsinstanties om transparantie en samenwerking in nalevingsaangelegenheden te waarborgen.

 10. Crisisbeheer: Het verstrekken van begeleiding over het beheer en de vermindering van reputatie- en juridische risico’s in verband met meldingen van omkoping en corruptie.

 11. Interne Rapportage: Helpen bij het opzetten van interne meldingskanalen voor mogelijke schendingen en zorgen voor een juiste beoordeling en opvolging van dergelijke meldingen.

 12. Data-analyse: Het gebruik van gegevensanalyse om trends en afwijkingen te identificeren die mogelijk wijzen op mogelijke omkoping of corruptie.

Anti-Omkoping & Anti-Corruptiemaatregelen zijn essentieel voor organisaties die actief zijn in een steeds meer gereguleerde wereldwijde zakelijke omgeving. Tetrapylon Forensic Auditing biedt de expertise en tools om effectieve anti-omkopingsprogramma’s te ontwikkelen, implementeren en onderhouden om risico’s te verminderen en de reputatie en integriteit van een organisatie te beschermen.

Previous Story

Auditing van Financiële Economische Criminaliteit

Next Story

Diensten voor Integriteit, Naleving en Ethiek

Latest from Corporate Crime, Compliance & Forensics

Protect Deal Value

De expertise in het beschermen van dealwaarde maakt deel uit van de service-lijn Corporate Crime, Compliance