Sociale doelstellingen

PRAETOR MAXIMUS ondersteunt projecten die haar waarden delen, hetzij financieel, hetzij door gratis juridische ondersteuning te bieden. PRAETOR MAXIMUS hecht er grote waarde aan om vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid pro bono-werkzaamheden te verrichten voor organisaties en personen die een maatschappelijk belang nastreven of ondersteunen. Hiermee wil het kantoor

Lees Verder
343 views

Transport

PRAETOR MAXIMUS promoot : (a) de keuze van het minst vervuilende vervoermiddel; en (b) contacten met cliënten via video- of telefoonconferenties.

Lees Verder
313 views

Gebouw, energie en leveranciers

PRAETOR MAXIMUS verbindt zich ertoe: (a) de nodige investeringen te doen, voor zover mogelijk, om ervoor te zorgen dat de operationele locaties voldoen aan de milieucriteria, met inbegrip van het energieverbruik en de verwarming; (b) een beleid te voeren om de milieuschade die haar activiteit kan veroorzaken, zoals

Lees Verder
283 views

Communicatie en informatica

Gelet op het perspectief van een duurzame wereld, maakt PRAETOR MAXIMUS gebruik van technologische innovatie, in overeenstemming met haar ethische verplichtingen, in het bijzonder het respecteren van het beroepsgeheim en de onafhankelijkheid. Dit heeft haar onder andere in staat gesteld:

Lees Verder
356 views

Mensgerichte aanpak

PRAETOR MAXIMUS prefereert een mensgerichte aanpak. Dit wordt ondersteund door interne processen die gelijke behandeling, inclusie en diversiteit en de bevordering van sociaal relevante initiatieven voor ogen hebben.

Lees Verder
347 views

Relatie met cliënten

De interventies van PRAETOR MAXIMUS zijn in overeenstemming met de volgende principes : (a) de aandacht van haar cliënten te vestigen op MVO, de doelstellingen, de voordelen en het respect van het bedrijf; (b) bevordering van “duurzaam advies”: preventie, audits, tijdig advies, naleving, collaboratief onderhandelen, arbitrage of bemiddeling, onderhandelingen, compromissen,

Lees Verder
397 views