Regulatory Response & Compliance

Binnen het domein van fraudebestrijding omvat Regulatory Response & Compliance een reeks strategieën en praktijken die door organisaties worden toegepast om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten, terwijl proactieve maatregelen worden genomen om frauduleuze activiteiten te detecteren en voorkomen. Dit omvat de ontwikkeling en implementatie van nalevingsprogramma’s,

Lees Verder
104 views

Derde Partij Risicobeheer

Risicobeheer met betrekking tot derde partijen, vooral binnen de context van risicobeheer van fraude, is een strategische benadering om risico’s te identificeren, beoordelen en beheersen die verband houden met externe entiteiten, zoals leveranciers, vendors of zakelijke partners, waarmee een organisatie in contact komt. Dit proces omvat het evalueren

Lees Verder
107 views

Risicobeheer

Risicobeheer, in relatie tot fraude risicobeheer, omvat het systematische proces van het identificeren, evalueren en beheersen van risico’s die verband houden met frauduleuze activiteiten. Het behelst de beoordeling van kwetsbaarheden binnen een organisatie die door fraudeurs kunnen worden uitgebuit, de bepaling van mogelijke gevolgen en de ontwikkeling van

Lees Verder
120 views

Strategie en Programma-ontwerp

Strategie- en Programmaontwerp in het kader van fraude risicobeheer heeft betrekking op het formuleren en creëren van alomvattende strategieën en programma’s gericht op proactief beheer, mitigatie en aanpak van fraude risico’s binnen een organisatie. Dit proces omvat de ontwikkeling van beleidslijnen, procedures en controles, evenals de toewijzing van

Lees Verder
98 views

Capability Assessments

Capabiliteitsevaluaties in de context van fraudebeheer verwijzen naar de systematische beoordeling van de capaciteit van een organisatie om fraude risico’s effectief te identificeren, beoordelen en verminderen. Dit omvat het onderzoeken van de processen, beleidslijnen, technologieën en personeel die zijn ingesteld om frauduleuze activiteiten te voorkomen, detecteren en erop

Lees Verder
116 views