Fraude in de Gokindustrie

Fraude in de gokindustrie omvat illegale activiteiten zoals valsspelen, matchfixing of manipulatie van uitkomsten voor financieel gewin. Tetrapylon Forensic Auditing zet zich in voor de bestrijding van gokfraude via een allesomvattende aanpak. Het bedrijf legt de nadruk op preventie door preventieve maatregelen te implementeren, detectie via geavanceerde monitoring

Lees Verder
133 views

Fraude met Douane- en Accijnzen

Fraude met douanerechten en accijnzen omvat bedrieglijke praktijken met betrekking tot douanerechten en accijnzen, waarbij deze rechten illegaal worden ontweken of gemanipuleerd. Tetrapylon Forensic Auditing zet zich in voor de bestrijding van fraude met douanerechten en accijnzen via een veelzijdige aanpak. Het bedrijf legt de nadruk op preventie

Lees Verder
252 views

Fraude bij overheidsopdrachten

Fraude bij openbare aanbestedingen omvat frauduleuze activiteiten in het proces van het toekennen van overheidscontracten of aanbestedingen. Tetrapylon Forensic Auditing hanteert een alomvattende aanpak om fraude bij openbare aanbestedingen te bestrijden. Het bedrijf richt zich op preventie door het implementeren van robuuste maatregelen, detectie via grondige monitoring van

Lees Verder
208 views

Erfenisfraude

Erfenisfraude omvat bedrieglijke praktijken gericht op het manipuleren van de verdeling van erfenisgoederen, vaak door valse claims of frauduleuze activiteiten. Tetrapylon Forensic Auditing zet zich in om erfenisfraude te bestrijden met een veelzijdige aanpak. Het bedrijf richt zich op preventie via rigoureuze maatregelen, detectie door transacties nauwlettend te

Lees Verder
215 views

Belastingontduiking

Belastingontduiking omvat opzettelijke handelingen om belastingverplichtingen te ontlopen door illegale middelen te gebruiken, zoals het verstrekken van valse informatie of het verbergen van inkomsten. Tetrapylon Forensic Auditing zet zich in om belastingontduiking te bestrijden door een allesomvattende strategie toe te passen. Het bedrijf richt zich op preventie via

Lees Verder
183 views

Faillissementsmisdrijven

Faillissementsmisdrijven verwijzen naar illegale activiteiten die verband houden met de opzettelijke manipulatie of misbruik van het faillissementsproces voor persoonlijk of zakelijk gewin. Tetrapylon Forensic Auditing is toegewijd aan de bestrijding van faillissementsmisdrijven door een allesomvattende aanpak. Het bedrijf richt zich op preventie door strenge maatregelen te implementeren, detectie

Lees Verder
191 views

Misbruik van vertrouwen

Misbruik van vertrouwen is een vorm van financiële en economische criminaliteit (FEC) die het misbruik van het vertrouwen inhoudt dat is gesteld in een individu of entiteit voor persoonlijk gewin of andere onwettige doeleinden. Tetrapylon Forensic Auditing zet zich in voor de bestrijding van misbruik van vertrouwen door

Lees Verder
209 views

Misbruik van bedrijfsmiddelen

Misbruik van bedrijfsmiddelen is een vorm van financiële en economische criminaliteit (FEC) waarbij de onjuiste of frauduleuze gebruik van de middelen van een bedrijf voor persoonlijk gewin of andere ongeautoriseerde doeleinden betreft. Tetrapylon Forensic Auditing zet zich in voor de bestrijding van het misbruik van bedrijfsmiddelen door een

Lees Verder
203 views

Omkoping

Corruptie is een vorm van financiële en economische criminaliteit (FEC) waarbij iets van waarde wordt aangeboden, gegeven, ontvangen of gevraagd (zoals smeergeld of steekpenningen) om de handelingen van een persoon in een machtspositie te beïnvloeden. Tetrapylon Forensic Auditing zet zich in voor de bestrijding van corruptie door een

Lees Verder
175 views

Oplichting

Oplichting is een vorm van financiële en economische criminaliteit (FEC) die bedrog of misleiding omvat om op oneerlijke wijze geld, goederen of diensten te verkrijgen. Tetrapylon Forensic Auditing zet zich in voor de bestrijding van oplichting door een allesomvattende aanpak. Het bedrijf richt zich op preventie door het

Lees Verder
163 views