Zero-Based Budgeting

In het kader van fraude risicobeheer biedt de service-lijn Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS) van Tetrapylon Forensic Auditing expertise op het gebied van Zero-Based Budgeting. Deze benadering houdt in dat alle begrote uitgaven gedetailleerd worden onderzocht en gerechtvaardigd, ongeacht eerdere budgetten. Het doel is ervoor te

Lees Verder
87 views

Risicobeheer & Compliance

De dienst Risicobeheer & Compliance binnen de Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS) van Tetrapylon Forensic Auditing is een essentieel onderdeel om ervoor te zorgen dat organisaties de hoogste normen van ethisch gedrag handhaven, voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten en risico’s effectief beperken. Deze dienst omvat

Lees Verder
80 views

Pricing & Revenue Management

De service-lijn Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS) van Tetrapylon Forensic Auditing biedt expertise op het gebied van Pricing & Revenue Management binnen het kader van fraude risicobeheer. Deze expertise omvat de strategische en ethische optimalisatie van prijsstelling en inkomstengenererende processen. De focus ligt op het waarborgen

Lees Verder
74 views

People Strategy

De service-lijn Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS) van Tetrapylon Forensic Auditing biedt expertise in people strategy om fraude risicobeheer aan te pakken. People strategy houdt in dat de human resources van een organisatie worden afgestemd op haar doelen en doelstellingen, met als doel fraudevulnerabiliteit te minimaliseren.

Lees Verder
80 views

Organization Strategy

De service-lijn Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS) van Tetrapylon Forensic Auditing biedt expertise in organisatiestrategie met de nadruk op het beperken van fraude risico’s. Organisatiestrategie omvat het algehele plan om de doelen van een entiteit te bereiken, die kunnen worden geschaad door fraude indien niet adequaat

Lees Verder
84 views

Operations

De service-lijn Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS) van Tetrapylon Forensic Auditing biedt expertise in het beheer van fraude risico’s binnen de operaties. Operaties omvatten een breed scala aan activiteiten binnen een organisatie, en deze kunnen vatbaar zijn voor verschillende vormen van frauduleuze activiteiten, zoals verduistering, fraude

Lees Verder
82 views

Marketing & Sales

De service-lijn Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS) van Tetrapylon Forensic Auditing biedt expertise in het omgaan met fraude risico’s in de marketing en verkoopsector. In marketing en verkoop kunnen frauduleuze activiteiten verschillende vormen aannemen, waaronder valse reclame, manipulatie van verkoop en overmatige voorraadopbouw. Deze expertise omvat

Lees Verder
83 views

Manufacturing

De service-lijn Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS) van Tetrapylon Forensic Auditing biedt expertise in het omgaan met fraude risico’s binnen de productiesector. Productiebedrijven worden vaak geconfronteerd met unieke uitdagingen met betrekking tot fraude, waaronder diefstal van voorraad, inkoopfraude en financiële onjuistheden. Deze expertise omvat het implementeren

Lees Verder
80 views

International Business

De service-lijn Integrity, Compliance & Ethics Consulting Solutions (ICECS) van Tetrapylon Forensic Auditing biedt expertise op het gebied van Internationaal Zakendoen met de nadruk op fraudebestrijding. Deze specialisatie houdt in dat organisaties worden geholpen bij het uitbreiden van hun internationale activiteiten terwijl de risico’s op fraude en onethische

Lees Verder
85 views